Poruchy řeči

Poruchy řeči

Poruchy řeči mají různé příčiny, mohou se objevit v různém věku.

Pokud dítě okolo druhého roku nemá dostatečnou slovní zásobu, jeho řeč je špatně srozumitelná, hovoříme o opožděném vývoji řeči. Může se jednat o některou z následujících diagnóz:

  • dyslalie (patlavost) – porucha výslovnosti hlásek
  • vývojová dysfázie – narušeno vnímání stavby vět, ztížená schopnost naučit se komunikovat
  • balbuties (koktavost) – porucha plynulosti řeči
  • dysartie – poruchy artikulace, rytmu, intonace
  • breptavost - rychlé tempo řeči
  • poruchy hlasu
  • vada řeči při nervových a duševních poruchách
  • dyslexie (porucha psané a čtené řeči)
  • autismus
  • sluchové poruchy a vady

Nutno je též zmínit nepříznivý vliv těchto poruch na psychiku jedince. Ten může pociťovat snížené sebehodnocení a nechuť k navazování kontaktů. S nápravou vad je potřeba začít vhodně zvolenou logopedickou terapií co nejdříve.

Poruchy řeči - příznaky

blokování prvních hlásek, doprovázeno trhavými pohyby těla, hlavy, zadrhávání, opakování souhlásek, malá či vůbec nevytvořená slovní zásoba dítěte, tvorba pouze jednoduchých vět, obtížná srozumitelnost řečiČlánky na téma Poruchy řeči


Poruchy řeči patří do témat

Adresář

Poruchy řeči ptejte se v poradně

Diskutujte na téma Poruchy řeči

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku