Breptavost a palatolalie

Breptavost, na rozdíl od koktavosti, nepůsobí dítěti psychické ani komunikační potíže, přestože některé projevy breptavosti jsou koktavosti podobné.

Série textů o vadách řeči pokračuje 6. článkem. Postupně jsme psali o těchto řečových poruchách:

Dnes přinášíme charakteristiku běžné dětské řečové poruchy - breptavosti a specifické poruchy řeči, jejíž příčinou je rozštěp patra - palatolalie.

Breptavost

Řeč je enormně rychlá, artikulace nedbalá, často dítěti z těchto důvodů není rozumět. Mnohdy děti v předškolním věku napodobují mluvní vzor překotné řeči rodičů nebo sourozenců. Jestliže je zrychlení tempa řeči výrazné a dítě ho nezvládá, mohou se objevit projevy podobné jako u koktavosti:

 • opakování první slabiky ve slově, popř. celá slova
 • vytváření tlaku na první hlásky slov (P, B, K)

U těchto dětí se neprojevují obavy z reakce okolí na jejich nápadně přerušovaný řečový projev.

Logopedická péče se zde zaměřuje na nácvik vnímání a zpomalování řečového tempa a na pečlivou artikulaci.

Projevy breptavosti

 • zrychlené tempo řeči, řeč se stává nesrozumitelnou
 • hláskové skupiny se redukují, vznikají zkomoleniny
 • artikulace je setřelá
 • změny v pohybech a celkovém chování
 • pohyby jsou rychlé, zbrklé až překotné

Léčba špatné mluvy

Nacvičuje se zpomalení tempa řeči, rytmizace, vhodná jsou i relaxační cvičení.

Vady řeči lze léčit v podstatě v každém věku, ale mnohdy je úspěšnost u dospělých dokonce větší než u dětí. Dospělý je k léčení a cvičení zpravidla lépe motivovaný, protože ví a chápe, že to dělá "jen" pro sebe.

Je třeba si také uvědomit, že vady řeči významně zasahují do života člověka, a to ve všech sociálních oblastech. Nejde tedy o banální problém, nad kterým se stačí pousmát.

Pokud vás tedy trápí třeba jen vyslovování sykavek nebo tzv. ráčkování, neváhejte a za odborníkem zajděte. I v dospělém věku máte velkou šanci na úspěch.

Palatolalie

Palatolalie je vada řeči, která provází rozštěp patra. Je to vrozená vada, při které je trvale otevřen průchod z dutiny ústní do dutiny nosní (nefunkční patrohltanový závěr).

Projevy palatolalie

 • je postiženo polykání, správné dýchání
 • při řeči rezonuje vzduch v nosní dutině, zvuk je deformovaný – huhňavý, je to tzv. otevřená huhňavost (postiženy jsou všechny souhlásky kromě nosovek – m, n)
 • menší síla vydechovaného vzduchu také brání výraznějšímu vyslovování některých hlásek (např. p, b, t, d), vzduch uniká nosem
 • vada se projevuje i nedostatečnou koordinací činnosti artikulačních orgánů, jazyk bývá příliš posunut dozadu a nahoru ve snaze pomoci uzavření nosní dutiny – toto je třeba péčí odstraňovat

Odstranění palatolalie

Hlavní podíl na zlepšování stavu mají chirurgické zákroky, pro zdárný vývoj řeči je však nezbytná i logopedická péče.

Při stejné vadě může být stav řeči velmi rozdílný. Nápravnou péčí je možné dosáhnout velmi dobrých výsledků. Defekt nemá nic společného s rozumovým vývojem.

 

V dalším článku si rozepíšeme další řečové vady: mutismus a afázii.

Breptavost a palatolalie patří do témat

Přidat příspěvek k tématu

* Povinné pole

Poruchy řeči patří do témat

Adresář

Poruchy řeči ptejte se v poradně

Diskutujte na téma Poruchy řeči

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku